به گزارش خزرآنلاین، شهردار لنگرود همزمان با شروع نهضت آسفالت در این شهر گفت: با تکمیل چرخه نهضت عظیم آسفالت در سال جاری، تمام خیابان های شهر در دوره پنجم شورا آسفالت خواهد شد. سیدمهدی رجایی با تاکید بر آسفال با کیفیت مناسب اظهار کرد: اگر ادارات حفار کندوکاری نکنند حداقل عمر مفید آسفالت ده سال […]

به گزارش خزرآنلاین، شهردار لنگرود همزمان با شروع نهضت آسفالت در این شهر گفت: با تکمیل چرخه نهضت عظیم آسفالت در سال جاری، تمام خیابان های شهر در دوره پنجم شورا آسفالت خواهد شد.

سیدمهدی رجایی با تاکید بر آسفال با کیفیت مناسب اظهار کرد: اگر ادارات حفار کندوکاری نکنند حداقل عمر مفید آسفالت ده سال است.

وی همچنین گفت: ساخت دیواره سنگی در کنار پل خشتی، احداث محوطه پارک و اسکله قایق سواری در محوطه حمام قدیمی «ضیائی دوستان» در دستور کار شهرداری قرار دارد تا مردم استفاده بیشتری از رودخانه لنگرود و پل خشتی ببرند.

شهردار لنگرود با بیان اینکه سنگ فرش پیاده روهای میدان اصلی شهر (میدان انقلاب) به زودی اجرائی می شود، گفت: از همکاری و همراهی مردم و نیروی انتظامی جهت اجرایی شدن پروژه ها قدردانی می کنم.