به گزارش خزرآنلاین، اسنادی به دست خبرنگار خزرآنلاین رسیده که نشان می دهد در گذشته ای نه چندان دور و در یکی از دستگاه های دولتی استان، مناقصه ای ۲ میلیاردی به صورت ترک تشریفات به یکی از نورچشمی ها واگذار شده است.  این اقدام غیرقانونی با دستور مستقیم نفر اول این سازمان که علاقه […]

به گزارش خزرآنلاین، اسنادی به دست خبرنگار خزرآنلاین رسیده که نشان می دهد در گذشته ای نه چندان دور و در یکی از دستگاه های دولتی استان، مناقصه ای ۲ میلیاردی به صورت ترک تشریفات به یکی از نورچشمی ها واگذار شده است. 

این اقدام غیرقانونی با دستور مستقیم نفر اول این سازمان که علاقه خاصی به لاکچری بازی از بودجه بیت المال دارد، صورت گرفته و در جریان آن، خرید تجهیزات مرتبط با گیت ورودی به صورت ترک تشریفات به فرزند یکی از مشاوران سازمان واگذار شده است. 

این ژن خوب که فرزند مشاور سازمان مربوطه می باشد، تجهیزاتی را که ارزش آن در زمان نصب بر طبق استعلام های اخذ شده از بازار حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان بوده، ۲ میلیارد تومان فاکتور سازی کرده و آن را به لطف تملق گویی های همیشگی پدر در نزد نفر اول سازمان، به صورت تمام و کمال دریافت می کند.  گفتنی است این ژن خوب هم اکنون در استرالیا سکونت دارد!  

متاسفانه حامی اصلی مفاسد صورت گرفته در این سازمان، فردی ذی نفوذ در بدنه دولت می باشد که ید طولایی در انتصاب بستگان به خصوص خواهرزاده خود در مناصب پول ساز دارد.