به گزارش خزرآنلاین، نصیری لاکه از اساتید دانشگاه های استان گیلان و از کارشناسان خوشنام و مجرب فرمانداری می باشد و در کارنامه کاری خود ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف دارد. همچنین وی تالیف دو جلد کتاب دانشگاهی و بیش از پنج مقاله علمی پژوهشی را در کارنامه خود دارد.

به گزارش خزرآنلاین، نصیری لاکه از اساتید دانشگاه های استان گیلان و از کارشناسان خوشنام و مجرب فرمانداری می باشد و در کارنامه کاری خود ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف دارد.

همچنین وی تالیف دو جلد کتاب دانشگاهی و بیش از پنج مقاله علمی پژوهشی را در کارنامه خود دارد.