به گزارش خزرآنلاین، در مجمع انتخابات ریاست هیات ورزش های همگانی استان که با حضور حسین دهقان دبیر فدراسیون در رشت برگزار شد، علیرضا زهری با کسب ۱۱ رای از ۱۸ آرای ماخوذه برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس این هیات در گیلان انتخاب شد. پیش از این ابوالفضل صادقی عهده دار ریاست هیات ورزش های […]

به گزارش خزرآنلاین، در مجمع انتخابات ریاست هیات ورزش های همگانی استان که با حضور حسین دهقان دبیر فدراسیون در رشت برگزار شد، علیرضا زهری با کسب ۱۱ رای از ۱۸ آرای ماخوذه برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس این هیات در گیلان انتخاب شد.

پیش از این ابوالفضل صادقی عهده دار ریاست هیات ورزش های همگانی گیلان بود.

سید رضا رحیمی مقدم، ابوالفضل صادقی و سید محمدصادق قنبرزاده دیگر کاندیدای احراز پست ریاست هیات ورزش های همگانی گیلان در این مجمع بودند.

گفتنی است، سید محمدصادق قنبرزاده در جلسه مجمع حضور پیدا نکرد.