به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در حال معامله است.

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در حال معامله است.