به گزارش خزرآنلاین، محمد رحمتی دارای مدرک کارشناسی مدیریت آموزشی از دانشگاه اصفهان است که حدود ۸ سال به عنوان رئیس آموزش و پرورش لاهیجان فعالیت می کرد. رئیس اداره تعاون و امور رفاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش گیلان  معاون اداری و مالی و رئیس کارگزینی مدیریت آموزش و پرورش لاهیجان از دیگر سوابق رحمتی است. […]

به گزارش خزرآنلاین، محمد رحمتی دارای مدرک کارشناسی مدیریت آموزشی از دانشگاه اصفهان است که حدود ۸ سال به عنوان رئیس آموزش و پرورش لاهیجان فعالیت می کرد. رئیس اداره تعاون و امور رفاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش گیلان  معاون اداری و مالی و رئیس کارگزینی مدیریت آموزش و پرورش لاهیجان از دیگر سوابق رحمتی است.

گفتنی است نادر جهان آرای در طی دو سال گذشته به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش گیلان فعالیت می کرد که عملکرد وی مورد انتقادات فراوان قرار گرفته بود.