به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۲ میلیون ریال ربع سکه بهار آزادی ۳۰ میلیون ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۵۲ میلیون ریال

ربع سکه بهار آزادی ۳۰ میلیون ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال