به گزارش خزرآنلاین، سه عضو شورای شهر که از مخالفان اصلی شهردار رشت هستند، پس از ناکامی قبلی، این بار هم قصد دارند شانس خود را برای اعمال فشار بر شهردار بیازمایند. این طرح سوال در حالی اتفاق می افتد که همین اعضای شورا بارها بر لزوم سرمایه گذاری در شهر تاکید و مدعی شده اند که […]

به گزارش خزرآنلاین، سه عضو شورای شهر که از مخالفان اصلی شهردار رشت هستند، پس از ناکامی قبلی، این بار هم قصد دارند شانس خود را برای اعمال فشار بر شهردار بیازمایند.

این طرح سوال در حالی اتفاق می افتد که همین اعضای شورا بارها بر لزوم سرمایه گذاری در شهر تاکید و مدعی شده اند که زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنند!

با توجه به ترکیب فعلی اعضای شورا، بعید است که طرح سوال از شهردار رشت به نتیجه ای غیر از شکست دوباره مخالفان حاج محمدی ختم شود با این حال، بی تردید سرمایه گذاران را از شهری که در آن اعضای شورا در اوج اختلاف با هم به سر برده و ثبات مدیریت شهری در آن معنایی ندارد، فراری خواهد داد.