به گزارش خزرآنلاین، ۶ عضو شورای شهر رشت از پاسخ های شهردار قانع نشدند تا سرنوشت ماندن حاج محمدی، به جلسه استیضاح کشیده شود.  علوی، رمضانپور، حاجی پور، جذب، ذاکری و فرهام زاهد ۶ عضوی بودند که از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند.  در مقابل شیرزاد، رسولی، عبدالهی و عاقل منش رای مثبت بودند. […]

به گزارش خزرآنلاین، ۶ عضو شورای شهر رشت از پاسخ های شهردار قانع نشدند تا سرنوشت ماندن حاج محمدی، به جلسه استیضاح کشیده شود. 

علوی، رمضانپور، حاجی پور، جذب، ذاکری و فرهام زاهد ۶ عضوی بودند که از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند. 

در مقابل شیرزاد، رسولی، عبدالهی و عاقل منش رای مثبت بودند. همچنین علیپور غایب جلسه امروز بود. 

جلسه استیضاح شهردار، روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و به ۸ رای اعضای شورا برای استیضاح و برکناری حاج محمدی نیاز است.