به گزارش خزرآنلاین، همانطور که پیش بینی میشد جلسه استیضاح شهردار رشت به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر برگزار نشد. حاضران این جلسه که می توان آن ها را حامیان شهردار رشت محسوب کرد، عاقلمنش، شیرزاد، عبدالهی، رسولی و علیپور بودند. در مقابل رمضانپور، علوی، زاهد، ذاکری و جذب هم در جلسه امروز شورا غیبت […]

به گزارش خزرآنلاین، همانطور که پیش بینی میشد جلسه استیضاح شهردار رشت به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر برگزار نشد. حاضران این جلسه که می توان آن ها را حامیان شهردار رشت محسوب کرد، عاقلمنش، شیرزاد، عبدالهی، رسولی و علیپور بودند. در مقابل رمضانپور، علوی، زاهد، ذاکری و جذب هم در جلسه امروز شورا غیبت داشتند. 

البته حاجی پور هم در جلسه شورا حاضر بود که شاید این حضور را می بایست بیشتر به جهت تصدی اش بر کرسی ریاست شورا و نه حمایت از شهردار رشت تلقی کرد. 

پیام عدم حضور برخی اعضای شورا در جلسه امروز شورای شهر رشت، ناکامی در جلب رضایت حداقل آرای لازم برای استیضاح شهردار رشت است. به نظر می رسد مخالفان سیاست های حاج محمدی، تلاش می کنند با خرید وقت بیشتر، شانس خود را برای کسب حداقل ۸ رای لازم بیازمایند.

گفتنی است جلسه بعدی شورا به روز چهارشنبه موکول شده است. 

*تصویر تزیینی است