به گزارش خزرآنلاین، مرکز تحقیقات صداوسیما درباره این نظرسنجی نوشت: * در سه‌ماهه اول امسال ۷۹٫۵ درصد پاسخگویان، شنونده یا بیننده اخبار رسانه ملی بوده‌اند. * از این میان ۷۲/۲ درصد در فصل بهار بیننده اخبار سیما و ۲۶٫۸ درصد هم شنونده اخبار صدا بوده‌اند. * بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو (۳۵٫۵ درصد) بیشترین میزان بیننده […]

به گزارش خزرآنلاین، مرکز تحقیقات صداوسیما درباره این نظرسنجی نوشت:

* در سه‌ماهه اول امسال ۷۹٫۵ درصد پاسخگویان، شنونده یا بیننده اخبار رسانه ملی بوده‌اند.

* از این میان ۷۲/۲ درصد در فصل بهار بیننده اخبار سیما و ۲۶٫۸ درصد هم شنونده اخبار صدا بوده‌اند.

* بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو (۳۵٫۵ درصد) بیشترین میزان بیننده پیگیر (بیننده همیشگی یا اکثر اوقات) را داشته است.

* در بین شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم شبکه خبر (۲۸٫۵ درصد) اولویت اول بینندگان اخبار سیما برای پیگیری اخبار بوده است.

* بر اساس این نظرسنجی، ۴۱٫۴ درصد از پاسخگویان به اخبار صداوسیما در حد «خیلی زیاد یا زیاد» و ۴۳٫۶ درصد در حد «کم یا خیلی کم» اعتماد داشته‌اند؛ یعنی درمجموع اعتماد به خبر صداوسیما ۸۵ درصد است و ۱۱٫۹ درصد هم گفته‌اند «اصلاً» اعتمادی به اخبار صداوسیما ندارند.

/باشگاه خبرنگاران جوان