به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱۲ میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۷ میلیون ریال ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۱۲ میلیون ریال

نیم سکه بهار آزادی ۵۷ میلیون ریال

ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال