به گزارش خزرآنلاین، فرامرز حسن دوست نائب رئیس شورای شهر لنگرود در گفتگویی با اینکه مهدی رجایی در طول سه تا حضور خود در شهرداری لنگرود عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته است، افزود: تعامل بین شهردار با پرسنل و اعضای شورا در ۵ دوره گذشته شورا مثال زدنی است. وی با بیان اینکه از […]

به گزارش خزرآنلاین، فرامرز حسن دوست نائب رئیس شورای شهر لنگرود در گفتگویی با اینکه مهدی رجایی در طول سه تا حضور خود در شهرداری لنگرود عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته است، افزود: تعامل بین شهردار با پرسنل و اعضای شورا در ۵ دوره گذشته شورا مثال زدنی است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته پیشنهادات جدی مبنی بر ارتقای شغلی ایشان و حضور در تهران ارائه شده است، گفت: اگرچه این روزها زمزمه ها مبنی بر حضور آقای رجایی شدت بیشتری گرفته است اما اعضای شورا نیز همانند پرسنل شهرداری بر ادامه کار ایشان اصرار دارند.

حسن دوست با بیان اینکه اعضای شورا تمایل دارند که ایشان همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، افزود: تعامل و دوستی خوبی بین شورا و شهردار لنگرود وجود دارد.

عضو شورای شهر لنگرود با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: علی رغم تمام مشکلات تلاش ها بر این بوده که کار روی زمین نماند و از همین رو نهضت آسفالت، پروژه لایروبی رودخانه اصلی شهر، کارخانه کمپوست و سایر پروژه های مهم در حال پیگیری است.

وی در پایان گفت: همچنین شهرداری توانسته حقوق تمام پرسنل خود را اعم از قراردادی و شرکتی پرداخت کند.