به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰۲ میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون ریال هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۰۲ میلیون ریال

نیم سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال