به گزارش خزرآنلاین، قرار بود ساعت ۱۸ عصر امروز جلسه استیضاح شهردار رشت در ساختمان جلسات شورای شهر رشت برگزار شود اما به علت عدم حضور برخی از اعضای شورای شهر رشت این جلسه برای دومین بار متوالی لغو شد. جلسه استیضاح ناصر حاج محمدی شهردار رشت در شرایطی برای دومین بار لغو شد که روز شنبه […]

به گزارش خزرآنلاین، قرار بود ساعت ۱۸ عصر امروز جلسه استیضاح شهردار رشت در ساختمان جلسات شورای شهر رشت برگزار شود اما به علت عدم حضور برخی از اعضای شورای شهر رشت این جلسه برای دومین بار متوالی لغو شد.

جلسه استیضاح ناصر حاج محمدی شهردار رشت در شرایطی برای دومین بار لغو شد که روز شنبه هفته جاری نیز به علت عدم حضور برخی از اعضای شورا جلسه استیضاح لغو شده بود.

اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور، محمد حسن عاقل منش، فرهام زاهد ، محمد حسن علیپور، حامد عبداللهی، بهراد ذاکری و سید امیر حسین علوی از  اعضای شورا حاضر در جلسه امروز بودند که پیش از قرائت قرآن سید امیر حسین علوی صحن جلسه شورا را ترک و با خروج وی جلسه از رسمیت خارج شد.

پس از اعلام اتمام جلسه توسط  اسماعیل حاجی پور رئیس شورای شهر رشت و ذکر صلوات توسط اعضای حاضر در جلسه، فاطمه شیرزاد یکی از اعضای شورای شهر رشت وارد جلسه شد و نسبت به لغو جلسه اعتراض کرد.

اسماعیل حاجی پور در پاسخ به اعتراض فاطمه شیرزاد اظهار کرد: که بارها بابت حضور به موقع اعضای شورا در جلسه تذکر داده شد اما متاسفانه برخی از اعضای شورا نیز حتی در جلسه استیضاح شهردار رشت با تأخیر بیش از ۴۰ دقیقه حضور پیدا می کنند.

پس از طرح این مباحث فاطمه شیرزاد یکی از اعضای شورای شهر رشت نسبت به سخنان اسماعیل حاجی پور اعتراض کرد و وی را سیاستمدار و طراح بازی فرار نامید که این سخنان وی با اعتراض اسماعیل حاجی همراه شد و در پاسخ به شیرزاد، وی را فردی فرافکن خواند که پس از سخنان رئیس شورا نسبت به شیرزاد، وی نیز واکنش نشان داد.

دومین جلسه استیضاح شهردار رشت نیز بدون نتیجه باقی ماند و به علت درگیری ایجاد شده زمان برگزاری جلسه آینده استیضاح شهردار رشت نامعلوم باقی ماند.