به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال