به گزارش خزرآنلاین، یکصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی و فوق العاده شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب هیات رئیسه برگزار شد. دو عضو کاندیداهای ریاست شورا برای سال چهارم بودند که محمد حسن عاقلمنش ۲ رای و احمد رمضانپور نرگسی ۸ رای کسب کرد تا او ریاست شورا در سال پایانی را به […]

به گزارش خزرآنلاین، یکصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی و فوق العاده شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب هیات رئیسه برگزار شد.

دو عضو کاندیداهای ریاست شورا برای سال چهارم بودند که محمد حسن عاقلمنش ۲ رای و احمد رمضانپور نرگسی ۸ رای کسب کرد تا او ریاست شورا در سال پایانی را به دست آورد. یک رای هم سفید بود.

برای نایب رییسی نیز فرهام زاهد از ۱۱ برگه رای با ۹ رای نایب رییس شد که دو ۲ رای ماخوذه رای سفید بود.

برای خزانه داری شورا نیز حامد عبدالهی ۴ رای و بهراد ذاکری ۷ رای کسب کردند.

برای منشی سال چهارم شورای پنجم که باید دو نفر اعلام کاندیداتوری میکردند تنها محمد حسن علیپور اعلام آمادگی کرد و با ۱۰ رای و یک رای سفید انتخاب شد.

بهراد ذاکری نیز با ۱۰ رای به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند.