به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون ریال ربع سکه بهار آزادی ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون ریال

ربع سکه بهار آزادی ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال