به گزارش خزرآنلاین، در انتخابات مذکور مهرزاد محمدی به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله معرفی و یاسر فرجود چافی به‌عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد. حسن عسگری تپه به‌عنوان خزانه‌دار، مهرداد وفایی کورنده سخنگو و حامد آرزم به‌عنوان منشی شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله برای یک سال انتخاب شدند.

به گزارش خزرآنلاین، در انتخابات مذکور مهرزاد محمدی به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله معرفی و یاسر فرجود چافی به‌عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.

حسن عسگری تپه به‌عنوان خزانه‌دار، مهرداد وفایی کورنده سخنگو و حامد آرزم به‌عنوان منشی شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله برای یک سال انتخاب شدند.