به گزارش خزرآنلاین، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تولم شهر روز گذشته، دوازدهم مرداد، با حضور چهار عضو از پنج عضو شورا، برگزار شد و طی آن حسین تقی زاده با سه رای، رئیس سال چهارم شورای پنجم شد. در این انتخابات، اسماعیل صادقی نیز به عنوان نایب رئیس، محمدرضا مصلحی به عنوان خزانه دار، احمد […]

به گزارش خزرآنلاین، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تولم شهر روز گذشته، دوازدهم مرداد، با حضور چهار عضو از پنج عضو شورا، برگزار شد و طی آن حسین تقی زاده با سه رای، رئیس سال چهارم شورای پنجم شد.

در این انتخابات، اسماعیل صادقی نیز به عنوان نایب رئیس، محمدرضا مصلحی به عنوان خزانه دار، احمد حسن نژاد به عنوان سخنگو و محسن ابراهیمی هم به عنوان منشی انتخاب شدند.

گفتنی است، این انتخابات پیشتر نیز با قیمت دو تن از اعضای شورا، یک بار لغو شده بود و در نهایت روز گذشته با بازگشت یکی از اعضای غایب در نهایت برگزار شد.
سیدجلال سید محمدی، فرماندار صومعه‌سرا در گفتگو با خبرنگار ما این انتخابات را کاملاً قانونی دانست و گفت: حضور حداکثری اعضا در انتخابات هیئت رئیسه رعایت شد و این انتخابات قانونی برگزار شد.

اما نکته جالب اینجاست، اعضای حاضر در انتخابات با رای خود عضو غایب را به عنوان منشی برگزیدند که فرماندار صومعه‌سرا در این خصوص نیز اعتقاد داشت؛ در صورتی که یکی از پستها خالی بماند، اعضای شورا می توانند عضو غایب را برای این منظور در نظر بگیرند.

اگرچه انتخابات قانونی برگزار شد ولی یقینا محسن ابراهیمی، عضو غایب، دلایل مهمی برای دوبار غیبت متوالی در انتخابات هیئت رئیسه داشت، ولی در تماس خبرنگار ما با وی، تنها کسالت را علت غیبت دانست؛ نگارنده نیز امیدوار است که کسالت ایشان هر چه سریعتر مرتفع گردد.