سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 16 شوال 1443  |  Tuesday, 17 May , 2022
احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان 18 بهمن 1400

احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان

خزر: شهرداری لاهیجان طبق ردیف بودجه ۲۰۷۱۰۹ سالجاری در نظر دارد پروژه احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان – بلوار شهید اسماعیل‌پور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www. Setadiran. ir واگذار نماید.