یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 5 شوال 1442  |  Sunday, 16 May , 2021
روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال

خزر: روزنامه اطلاعات؛ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۵۷ نوشت «در یک فاجعه ملی که دیشب در شهر آبادان رخ داد ۳۷۷ نفر از مردان، زنان و کودکان زنده زنده در سینما رکس آبادان سوختند.