سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | 23 شوال 1443  |  Tuesday, 24 May , 2022
روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال 28 مرداد 1399

روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال

خزر: روزنامه اطلاعات؛ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۵۷ نوشت «در یک فاجعه ملی که دیشب در شهر آبادان رخ داد ۳۷۷ نفر از مردان، زنان و کودکان زنده زنده در سینما رکس آبادان سوختند.