پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ | 21 محرم 1444  |  Thursday, 18 August , 2022
نبود ثبات در مدیرت شهری عامل اصلی فرار سرمایه گذاران است 08 فروردین 1400

نبود ثبات در مدیرت شهری عامل اصلی فرار سرمایه گذاران است

خزر: ابوالفضل پورمجیب با بیان اینکه شورای شهر در این دوره از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است اظهار کرد: این امر اجحاف بزرگی در حق شهروندان خواهد بود.