سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 30 رمضان 1442  |  Tuesday, 11 May , 2021
نبود ثبات در مدیرت شهری عامل اصلی فرار سرمایه گذاران است ۰۸ فروردین ۱۴۰۰

نبود ثبات در مدیرت شهری عامل اصلی فرار سرمایه گذاران است

خزر: ابوالفضل پورمجیب با بیان اینکه شورای شهر در این دوره از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است اظهار کرد: این امر اجحاف بزرگی در حق شهروندان خواهد بود.