جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 26 رمضان 1442  |  Friday, 7 May , 2021
در مراحل ۳۰۰ الی ۵۰۰ طرح تاب آوری دیگر شاهد برخی عیوب منجر به خاموشی نیستیم ۱۵ دی ۱۳۹۹

در مراحل ۳۰۰ الی ۵۰۰ طرح تاب آوری دیگر شاهد برخی عیوب منجر به خاموشی نیستیم

خزر:هنرمند گفت: برای سالجاری ۳۰۰ مرحله از طرح جهادی افزایش تاب آوری در فاز اول در استان پیش بینی شده بود که رو به اتمام است و انتظار آن است که در مراحل ۳۰۰ الی ۵۰۰ طرح تاب آوری دیگر شاهد برخی عیوب منجر به خاموشی نباشیم.