یکشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۴۰۱ | 10 محرم 1444  |  Sunday, 7 August , 2022
شهردار رشت و به بند کشیدن غول نسق سازی! 09 شهریور 1400

شهردار رشت و به بند کشیدن غول نسق سازی!

این دستاورد بزرگ شهردار رشت را باید بیش از همه مدیون شورای ششم بود. شورایی که به دور از هیجانات و لابی های پشت پرده، به ثبات مدیریت شهری و آرامش شهر و شهروندان رای اعتماد داد تا ثمره آن، حل یکی از مهمترین و قدیمی ترین مشکلات شهر در حوزه مسکن باشد. مشکلی که شهرداران پیشین، راه حل آن را در تخریب می جستند و شهردار فعلی در تصحیح!