یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 5 شوال 1442  |  Sunday, 16 May , 2021
احمد دنیامالی برای انزلی چه کرد؟ ۰۶ دی ۱۳۹۹
در طی سال های حضور در مناصب مدیریتی؛

احمد دنیامالی برای انزلی چه کرد؟

خزر: حضور تاثیرگذار دنیامالی به عنوان یک انزلیچی در راه آهن کشور اما یک سوال را به ذهن متبادر می کرد. در این دوره چه قدم هایی برای احیا راه آهن انزلی - پیربازار که از اولین راه آهن های کشور بوده برداشته شد؟!