دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ | 11 محرم 1444  |  Monday, 8 August , 2022
احمد رمضانپور و سنجش میزان پایبندی به عهد و پیمان! 05 آبان 1399

احمد رمضانپور و سنجش میزان پایبندی به عهد و پیمان!

خزر: جالب آن که از بین امضاکنندگان این نامه، 4 نفر دیگر از جمله همان بهراد ذاکری در اکثر آبستراکسیون ها با علوی همراهی می کرد و این تنها رمضانپور بود که از این منظر، زیر قول و امضایش زد!!