پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 11 رمضان 1442  |  Thursday, 22 April , 2021
احمد رمضانپور و سنجش میزان پایبندی به عهد و پیمان! ۰۵ آبان ۱۳۹۹

احمد رمضانپور و سنجش میزان پایبندی به عهد و پیمان!

خزر: جالب آن که از بین امضاکنندگان این نامه، 4 نفر دیگر از جمله همان بهراد ذاکری در اکثر آبستراکسیون ها با علوی همراهی می کرد و این تنها رمضانپور بود که از این منظر، زیر قول و امضایش زد!!