چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ | 24 شوال 1443  |  Wednesday, 25 May , 2022
علت واقعی استعفای شهردار رشت چیست؟ 11 شهریور 1400

علت واقعی استعفای شهردار رشت چیست؟

خزر: سیدمحمد احمدی که کمتر از یک سال قبل به عنوان شهردار رشت انتخاب شده و توانسته بود در این مدت آرامش نسبی را در شهرداری حاکم کند، به یک باره با بهانه کلیشه ای مشکلات شخصی از سمت خود استعفا داد.