شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰ | 17 ربيع أول 1443  |  Saturday, 23 October , 2021
شورای ششم رشت و مماشات با مدیرانی که به ریش مردم می خندند؟! ۲۲ مهر ۱۴۰۰

شورای ششم رشت و مماشات با مدیرانی که به ریش مردم می خندند؟!

خزر: این اظهارات نوری هریس که به نوعی تکرار اظهارات پیشین تاج شهرستانی قلمداد می شود، نشان می دهد خط و نشان های قبلی نتوانسته خواب خوش حقوق بگیران خانه نشین را ناخوش کند و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد!