دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ | 22 شوال 1443  |  Monday, 23 May , 2022
از خواهر مجید عزیزی تا داماد هادی رمضانی! 14 دی 1400
بررسی یک احتمال در انتصاب بستگان اعضای شورا؛

از خواهر مجید عزیزی تا داماد هادی رمضانی!

خزر: واکنش مجید عزیزی اما به این انتصابات جالب است. وی مدعی است در اخبار گذشته چندین انتصاب با هم و در قالب یک خبر منتشر می‌ شده اما خبر انتصاب خواهرش علیرغم تمام سوابقی که در شهرداری داشته، به تنهایی و همراه با عکس اهدای حکم از طرف شهردار، منتشر شده که شائبه هایی را برای شهروندان به وجود آوره است.

اظهارنظر اخیر علوی در خصوص کوچکی نژاد؛ منفعت شخصی یا منفعت جمعی؟! 19 مهر 1400

اظهارنظر اخیر علوی در خصوص کوچکی نژاد؛ منفعت شخصی یا منفعت جمعی؟!

پررنگ ترین حاشیه جلسه اخیر اعضای شورا با نماینده رشت، اظهارنظر علوی در مورد کوچکی نژاد بود. اظهارنظری که در آن شهردار منتخب، نماینده رشت را فردی کارشناس و توانمند خواند.