پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 2 شوال 1442  |  Thursday, 13 May , 2021
نماینده لنگرود: نماینده رودسر نباید بدون هماهنگی با من اظهارنظر کند! ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

نماینده لنگرود: نماینده رودسر نباید بدون هماهنگی با من اظهارنظر کند!

خزر: پرویز محمد نژاد نماینده لنگرود گفت: نماینده رودسر و املش نباید بدون هماهنگی و اطلاع از نظر بنده، درباره الحاق لات لیل اطاقور لنگرود به املش اظهار نظر می کرد.