دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰ | 1 رمضان 1442  |  Monday, 12 April , 2021
الهام سرلاتی آخرین بار سوار یک پراید شد/ الهام اختلافی با همسرش نداشت ۱۰ مهر ۱۳۹۹
پدر الهام سرلاتی مطرح کرد؛

الهام سرلاتی آخرین بار سوار یک پراید شد/ الهام اختلافی با همسرش نداشت

خزر: روزهای اول بعد از به قتل رسیدن دخترم، حتی از ما هم بازجویی کردند. الهام و شوهرش اختلاف و مشکلی با هم نداشتند.