چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ | 24 شوال 1443  |  Wednesday, 25 May , 2022
خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند 19 دی 1400
مرکز رسانه قوه قضائیه دادستانی کل کشور اعلام کرد:

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند

خزر: دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.