یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 5 شوال 1442  |  Sunday, 16 May , 2021
محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال

خزر: محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی