دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰ | 19 ربيع أول 1443  |  Monday, 25 October , 2021
محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال

خزر: محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی