جمعه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 19 شوال 1443  |  Friday, 20 May , 2022
محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال 22 شهریور 1399

محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال

خزر: محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی