جمعه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 19 شوال 1443  |  Friday, 20 May , 2022
هزینه دارو و درمان کرونا برای یک بیمه شده تامین اجتماعی چقدر است؟ 22 مرداد 1399
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد:

هزینه دارو و درمان کرونا برای یک بیمه شده تامین اجتماعی چقدر است؟

خزر: مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های درمان کرونا برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد را تشریح کرد.