شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰ | 17 ربيع أول 1443  |  Saturday, 23 October , 2021
اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز| فعالیت های آموزشی و اجتماعی تعطیل شد ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز| فعالیت های آموزشی و اجتماعی تعطیل شد

خزر: معاون کل وزیر بهداشت گفت:در شهرهای قرمز فعالیت های آموزشی و همچنین فعالیت های اجتماعی اعم از مذهبی و ملی تعطیلی کامل دارند.