دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ | 22 شوال 1443  |  Monday, 23 May , 2022
اعتراف پدر و مادر بابک خرمدین به قتل دختر و داماد در سالهای گذشته 29 اردیبهشت 1400
سرپرست دادسرای جنایی تهران خبر داد

اعتراف پدر و مادر بابک خرمدین به قتل دختر و داماد در سالهای گذشته

خزر: سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: پدر و مادر بابک خرمدین به قتل داماد و دختر خودشان هم اعتراف کردند

قتل بابک خرم‌ دین؛ از داس پدر رومینا تا ساطور پدر و مادر کارگردان 28 اردیبهشت 1400

قتل بابک خرم‌ دین؛ از داس پدر رومینا تا ساطور پدر و مادر کارگردان

خزر: به ماجرا به گونه دیگری نگاه کنیم. اگر مرد 47 ساله می‌توانست اوقات خود را در مکان‌های عمومی سپری کند و کمتر در خانه باشد آیا اصطکاک به حدی می‌رسید که کشته شود؟ اگر پدر می‌توانست اوقات خود را با همکاران قدیمی سر کند و او هم کمتر در خانه باشد چنین نقشۀ هولناکی می‌کشید.