یکشنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۱ | 21 شوال 1443  |  Sunday, 22 May , 2022
آیا باید در این شرایط نوشت؟ 14 مرداد 1399

آیا باید در این شرایط نوشت؟

زمانی بود که قلم‌ قداستی داشت. در دوره ای زیستیم که قلم را برای نامش می چرخاندیم و نه نانش. حل شده در آرمان هایمان بودیم و حاضر بودیم هزینه اش را بسته به جراتمان بپردازیم.