یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ | 18 ربيع أول 1443  |  Sunday, 24 October , 2021
آیا باید در این شرایط نوشت؟ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

آیا باید در این شرایط نوشت؟

زمانی بود که قلم‌ قداستی داشت. در دوره ای زیستیم که قلم را برای نامش می چرخاندیم و نه نانش. حل شده در آرمان هایمان بودیم و حاضر بودیم هزینه اش را بسته به جراتمان بپردازیم.