یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ | 18 ربيع أول 1443  |  Sunday, 24 October , 2021
سخنی با منتخبین شورای ششم کلانشهر رشت ۲۱ تیر ۱۴۰۰

سخنی با منتخبین شورای ششم کلانشهر رشت

سبک اداره امور کشور به شیوه غیر متمرکز ایجاب می کند که در رابطه با امور محلی مربوط به تقسیمات کشوری توسط نمایندگان مردم در آن محل تصمیم گیری شود . به همین دلیل ، بر اساس قانون اساسی ، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند . یکی از این شوراها […]