دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ | 18 رجب 1442  |  Monday, 1 March , 2021
پایان تامل برانگیز ببر آلمانی در باغ وحش؛ یا بزا یا بمیر! ۱۶ آذر ۱۳۹۹

پایان تامل برانگیز ببر آلمانی در باغ وحش؛ یا بزا یا بمیر!

خزر: در روز‌هایی که کرونا دمار از روزگار بسیاری مان درآورده، قصه مرگ یک حیوان در باغ وحش چه اهمیتی دارد؟ هیچ اهمیتی؛ مگر اینکه قصه‌ای تکراری باشد!