شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ | 16 محرم 1444  |  Saturday, 13 August , 2022
در ماجرای ارسال اتوبوس ها به قزوین؛ ترک فعل احتمالی برخی مدیران وقت شهرداری رشت را مورد بررسی قرار دهید 22 تیر 1400
یک تقاضا از دادستان مرکز استان؛

در ماجرای ارسال اتوبوس ها به قزوین؛ ترک فعل احتمالی برخی مدیران وقت شهرداری رشت را مورد بررسی قرار دهید

خزر: ارسال اتوبوس ها به قزوین معامله ای دو سر باخت برای شهرداری رشت بوده. معامله ای که در آن هم تعداد زیادی از اتوبوس ها به وضعیت اسقاطی دچار شدند و هم شهرداری 3 میلیارد بدهکار!