دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱ | 18 محرم 1444  |  Monday, 15 August , 2022
چگونه می‌توان ربوی بودن چک را اثبات کرد؟ 14 شهریور 1399

چگونه می‌توان ربوی بودن چک را اثبات کرد؟

چک از اسناد مهم و معتبر تجاری است که در ایران در مقایسه با سایر اسناد تجاری (برات و سفته) کاربرد بسیار بیشتری دارد. در چنین وضعی، بررسی تخلف‌های صورت‌گرفته در مراحل مختلف کار کردن با این سند تجاری عمل بااهمیتی به نظر می‌رسد؛ خاصه این‌که عمومیت استفاده از چک، بر حجم مشکلات ایجاد شده […]