شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ | 19 جماد ثاني 1443  |  Saturday, 22 January , 2022
تغییری در منطقه آزاد انزلی که دیده نشد! 09 دی 1400

تغییری در منطقه آزاد انزلی که دیده نشد!

خزر:  اوسط مقدم در تمام این مدت و درست در زمانی که سرنوشت منطقه آزاد متاثر از مولفه های ریز و درشت فراوان به محلی برای زورآزمایی مدعیان تبدیل شده بود، توانست آرامش نسبی را به منطقه آزاد برگرداند. آرامشی که نعمت وجودش امروز با برجسته شدن خبر کنار رفتن دو عضو هیات مدیره، بیش از پیش نمایان شده است.