شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ | 16 محرم 1444  |  Saturday, 13 August , 2022
صدای خاموش مردم را بشنوید: ۲ برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق! 30 خرداد 1400

صدای خاموش مردم را بشنوید: ۲ برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق!

خزر: نادیده گرفتن دهها میلیون ایرانی که رأی ندادند یا رای سفید یا اعتراضی دادند و نیز پشت گوش انداختن این واقعیت که خیلی از رأی دهندگان دوره های پیشین، این بار پای صندوق نیامدند، خطای بزرگ استراتژیک خواهد بود... باید این صدا را شنید و بدان احترام گذاشت.