جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ | 10 صفر 1443  |  Friday, 17 September , 2021
صدای خاموش مردم را بشنوید: ۲ برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق! ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

صدای خاموش مردم را بشنوید: ۲ برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق!

خزر: نادیده گرفتن دهها میلیون ایرانی که رأی ندادند یا رای سفید یا اعتراضی دادند و نیز پشت گوش انداختن این واقعیت که خیلی از رأی دهندگان دوره های پیشین، این بار پای صندوق نیامدند، خطای بزرگ استراتژیک خواهد بود... باید این صدا را شنید و بدان احترام گذاشت.