دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ | 13 صفر 1443  |  Monday, 20 September , 2021
آشنایی با برخی نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

آشنایی با برخی نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول

خزر: در جرم جعل، جاعل (کسی که مرتکب جعل می‎شود) قصد دارد چیزی همانند سند اصلی را بسازد تا همان آثاری که بر سند اصلی بار می‎شود، بر سند ساختگی هم بار شود. یکی از شرایط اساسی جهت تحقق جرم جعل، سند یا نوشته بودن موضوع جعل است.