دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ | 13 صفر 1443  |  Monday, 20 September , 2021
به بهانه دستگیری برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

به بهانه دستگیری برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور

با توجه به تکرار دستگیری ها در شورای اسلامی شهرهای کشور لازم است جهت جلب اعتماد افکار عمومی، اموال و دارایی مدیران شهری رصد و شفاف سازی شوند. تخلفات حوزه مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور در ادوار مختلف شورا که برخی از آنها ناشی از خلا قانونی و بی‌اطلاعی اعضای شورا از حوزه […]