یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ | 19 صفر 1443  |  Sunday, 26 September , 2021
نقدی بر گسترش فساد و لزوم مطالبه گری ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقدی بر گسترش فساد و لزوم مطالبه گری

امروزه با نگاه به اطراف خود بیاندازیم کم وبیش طبق خبرها و رصد فضای مجازی می بینیم که درنهادها و سازمانها و یا … موضوع گسترش فساد به شدت ریشه دوانده است و لانه نموده است و گریبانگیر سیستم های اداری ما و جامعه شده است. منکری که درجامعه، باید با آن مبارزه کرد. اگر […]